Doanh nghiệp chia cổ tức

tin tức về Doanh nghiệp chia cổ tức mới nhất

Bất chấp Covid-19, nhiều doanh nghiệp vẫn chi đậm tiền trả cổ tức
 

30/06/2020

Trước những dự báo đầy thách thức về lợi nhuận của doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải lỗi hẹn cổ tức với cổ đông, một số doanh nghiệp vẫn mạnh tay chi đậm cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.