Đổ xô đến siêu thị tại TP.HCM

tin tức về Đổ xô đến siêu thị tại TP.HCM mới nhất

Ngồi la liệt trong siêu thị chờ thanh toán ở TP.HCM
 

07/07/2021

Ngày 7/7, các siêu thị tại TP.HCM tiếp tục ghi nhận tình trạng người dân đổ xô đến mua thực phẩm. Một số nơi thiếu hàng tươi sống, một số khác thì vẫn đầy đủ các mặt hàng.