đồ bảo hộ

tin tức về đồ bảo hộ mới nhất

Mới: Cán bộ y tế không nhất thiết phải mặc đồ bảo hộ kín mít chống dịch Covid-19
 

25/05/2022

Không phải mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế, có thể có hoặc không cần tấm che mặt.