digital transformation

tin tức về digital transformation mới nhất

Diễn đàn quốc gia về Chuyển đổi số sẽ được tổ chức vào tháng 8/2019
 

30/04/2019

ICTnews - Theo nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, dự kiến vào tháng 8/2019, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT, Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn quốc gia về Chuyển đổi số.