điều trị covid-19

tin tức về điều trị covid-19 mới nhất

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch Covid-19
 

23/04/2020

Ngày 22/4, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam (UVN) phát động chiến dịch truyền thông “Vững vàng Việt Nam” nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tăng cường điều kiện vệ sinh thông qua việc duy trì thói quen vệ sinh.