điều tra dân số

tin tức về điều tra dân số mới nhất

Những con số thống kê bất ngờ, thú vị về dân số và nhà ở tại TP.HCM
 

12/10/2019

Tính về số hộ thì TP.HCM có 2,5 triệu, trong đó chủ yếu sống ở thành thị (2,02 triệu hộ), còn lại là ở nông thôn thuộc 5 huyện ngoại thành. Bình quân mỗi hộ có 3,51 người, tuy nhiên con số này đang có xu hướng giảm, trong khi số hộ có 1 người ngày càng tăng nhanh...