Diễn đàn ASEAN – Nhật Bản

tin tức về Diễn đàn ASEAN – Nhật Bản mới nhất

Diễn đàn ASEAN – Nhật Bản lần thứ 35
 

14/10/2020

Sáng 14/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam và Thứ trưởng cao cấp Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori đã đồng chủ trì Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 35.