điểm đến an toàn

tin tức về điểm đến an toàn mới nhất

Dịch Covid-19: Đào tạo lại lao động để du lịch Đà Nẵng 'cất cánh'
 

07/03/2020

Du lịch Đà Nẵng tranh thủ lúc thấp điểm do dịch Covid-19 để đào tạo đội ngũ lao động, góp phần tạo sắc thái riêng về văn hóa phục vụ: sự mến khách của người miền Trung và sự chuyên nghiệp đạt đẳng cấp quốc tế.