điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2020

tin tức về điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2020 mới nhất

Cách tính điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2020
 

27/08/2020

Cách tính điểm chuẩn là tổ hợp A19 vào Đại học Bách khoa Hà Nội bao gồm Toán và Lý, hoặc tổ hợp A20, gồm Toán và Hóa, cộng điểm Bài Kiểm tra Tư duy nhân đôi (quy về thang điểm 30), có tính điểm ưu tiên.