điểm chuẩn 2020

tin tức về điểm chuẩn 2020 mới nhất

Điểm chuẩn và chỉ tiêu của Học viện An ninh Nhân dân các năm qua
 

26/08/2020

Dưới đây là điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Học viện An ninh Nhân dân và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.