dịch covid

tin tức về dịch covid mới nhất

Chi trả tiền BHXH và BHTN trong thời kỳ dịch bệnh như thế nào?
 

30/07/2020

Mới đây, đại diện của BHXH Việt Nam chỉ đạo công tác chi trả trong thời gian tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.