dịch Covid-19 ở Mỹ

tin tức về dịch Covid-19 ở Mỹ mới nhất

Bộ Y tế Mỹ: Số người mắc Covid-19 ở Hoa Kỳ có thể cao gấp 10 lần
 

26/06/2020

Số trường hợp mắc Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới ít nhất 23 triệu người, cao gấp 10 lần số so với báo cáo chính thức.