di sản thiên nhiên thế giới

tin tức về di sản thiên nhiên thế giới mới nhất

Rừng đệm di sản Phong Nha - Kẻ Bàng bị phá nát: Trách nhiệm của kiểm lâm ở đâu?
 

12/03/2020

Liên quan vụ phá rừng đệm Di sản thế giới Phong Nha- Kẻ Bàng (ở một số xã thuộc huyện Minh Hóa) trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan.