đi làm ăn xa

tin tức về đi làm ăn xa mới nhất

Xúc động hình ảnh ngôi trường duy nhất 1 thầy 1 trò
 

04/02/2021

Với mong muốn giúp học sinh thoát nghèo, người thầy giáo già quyết trụ lại trường chỉ để dạy học cho duy nhất một cậu bé.