đi học sớm

tin tức về đi học sớm mới nhất

Con phải chọn đứng nắng thiêu đốt ngoài cánh cổng?
 

22/05/2020

Khi trách nhiệm của nhà trường chỉ nằm trong cánh cổng, cứ đóng cổng lại, mặc kệ ngoài kia học trò đi học sớm với nắng nóng thiêu đốt cũng đồng nghĩa với việc đóng sập tình yêu thương, lòng tôn kính của xã hội với những người đóng cổng!