Đi chung

tin tức về Đi chung mới nhất

Khơi thông “thế bí” cho starup “Đi chung”
 

06/11/2020

Nhờ sự trợ giúp từ VCIC, doanh nghiệp đã sử dụng hiệu quả nguồn lực tài trợ, đã tạo được doanh thu hơn 3,1 tỷ đồng, phục vụ gần 160 nghìn lượt khách với gần 2,5 lần cam kết đề ra.