đi chùa

tin tức về đi chùa mới nhất

Đi cầu an, cầu may hay… rước “họa”
 

19/02/2021

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân thay vì chen chúc nhau tới chùa, đền thì lúc này hãy hạn chế ra ngoài...