đề xuất

tin tức về đề xuất mới nhất

Bộ Xây dựng đề xuất giảm lãi vay nhà ở xã hội xuống 4%/năm
 

15/06/2020

Đây là một trong những đề xuất được Bộ Xây dựng đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thị trường bất động sản trong nước chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.