ĐBSCL

tin tức về ĐBSCL mới nhất

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo khả năng hạn mặn tiếp tục cao
 

17/12/2020

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo nguồn nước mùa kiệt 2020-2021 về đồng bằng thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm, chỉ tương đương với các năm kiệt gần đây 2015-2016 hoặc 2019-2020.