Đẩy mạnh tuyên truyền tại thôn, bản để giảm mức sinh tại các xã vùng cao

Theo Kế hoạch thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) giai đoạn 2016 - 2020, địa phương này sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại thôn, bản để giảm mức sinh tại các xã vùng cao.

Mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch nêu trên là tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh giảm mức sinh tại các xã vùng cao, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, tăng cường kiểm soát duy trì cân bằng giới tính khi sinh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tại Trạm Tấu, công tác tuyên truyền vận động và truyền thông thay đổi hành vi về dân số và sức khỏe sinh sản được triển khai đồng bộ và sau rộng, lồng ghép vào hoạt động của Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện truyền thông, cổ động, cấp phát tài liệu ấn phẩm truyền thông, tờ rơi về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng.

Đặc biệt, đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại thôn, bản, chú trọng cung cấp thông tin đến người dân, tới các đối tượng phụ nữ trọng độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên, nam giới tập trung tại 11 xã đặc biệt khó khăn.

Trong 5 năm, đã tổ chức được 20 đợt với 80 chiến dịch truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn 11 xã đặc biệt khó khăn và chiến dịch truyền thông lồng ghép quy mô nhỏ tại các thôn, bản (300 đợt)…

Thông qua các hoạt động truyền thông đã nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân tộc thiểu số trong công tác dân số và góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số và sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Trạm Tấu vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Số cặp vợ chồng có 1-2 con các xã vùng cao tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai còn ít; Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động ở cơ sở xã, thôn, bản chưa chủ động, không thường xuyên; chậm đổi mới về nội dung hình thức…

Theo Kế hoạch thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016 - 2020, địa phương này sẽ triển khai đồng bộ trên cả diện rộng và chiều sâu các hoạt động tuyên truyền, vận động và truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, tập quán trong toàn xã hội; chú trọng đa dạng hóa hình thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đẩy mạnh truyền thông lồng ghép của các đơn vị truyền thông lưu động, các chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình tại các vùng khó khăn; các mô hình và dịch vụ tư vấn trực tiếp, thân thiện cho đối tượng sinh con một bề, đối tượng nghèo, dân tộc ít người, người di cư...

Tiếp tục duy trì hoạt động của các đội cung cấp dịch vụ dân số - sức khỏe sinh sản lưu động, nòng cốt là trung tâm y tế và trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện để đưa dịch vụ dân số - sức khỏe sinh sản có chất lượng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

 

Bình Minh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều