đầu tư nước ngoài

tin tức về đầu tư nước ngoài mới nhất

Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn quan tâm đến Việt Nam
 

05/10/2020

Lãnh đạo Bộ kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng, cuối năm nay, đặc biệt là năm 2021, sẽ có nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam để hiện thực hoá kế hoạch dịch chuyển đầu tư, trụ sở.