đầu tư an toàn thông tin

tin tức về đầu tư an toàn thông tin mới nhất

Cơ quan nhà nước cần chi cho an toàn thông tin tối thiểu 10% trong tổng chi CNTT
 

19/04/2019

ICTnews - Theo khuyến nghị của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), các cơ quan, tổ chức nhà nước trong mỗi dự án, mỗi nhiệm vụ chi cho CNTT thì nên dành một mức kinh phí tối thiểu khoảng 10% để đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.