đầu ra vụ hoa Tết

tin tức về đầu ra vụ hoa Tết mới nhất

Làng hoa Mê Linh lo lắng đầu ra vụ hoa Tết
 

27/12/2021

Cho tới thời điểm này, giá bán hoa Tết vẫn chưa có gì khởi sắc, lượng hàng tiêu thụ chậm hơn hẳn cho với mọi năm.