Đất Thủ Thiêm

tin tức về Đất Thủ Thiêm mới nhất

Trúng đấu giá bỏ cọc nhiều lần, cần chế tài hay mặc kệ cho trả giá bạt mạng?
 

12/01/2022

Bỏ cọc nhiều lần, nhưng ở các cuộc đấu giá tiếp theo, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện thì lại được tiếp tục tham dự. Đây là lỗ hổng lớn cần khắc phục, cần quy định siết chặt việc nộp tiền trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ.