đạt nông thôn mới nâng cao

tin tức về đạt nông thôn mới nâng cao mới nhất

Phú Yên: Đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
 

01/08/2020

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã có 2 huyện là Tây Hòa và Phú Hòa, cùng với 55/88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…