đất nền TP.HCM

tin tức về đất nền TP.HCM mới nhất

Đất nền khó bán nhất giữa dịch bệnh
 

07/09/2021

Lượng giao dịch bất động sản trên thị trường nhìn chung đều sụt giảm do tác động của dịch Covid-19, trong đó đất nền là sản phẩm có thanh khoản thấp nhất ở nhiều địa phương.