đất cát

tin tức về đất cát mới nhất

Vì miếng đất, anh em tan tác
 

24/10/2020

Khi tôi cúi xuống giường, ghé tai chú nói: “Chiều nay bố mẹ con và hai cô sẽ về”, nước mắt tràn ra và chảy trên thái dương gầy gò của chú.