đáp án môn Văn thpt quốc gia 2020

tin tức về đáp án môn Văn thpt quốc gia 2020 mới nhất

Gợi ý đáp án đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
 

09/08/2020

Trong phần Làm văn của đề thi tốt nghiệp THPT 2020, câu 2 yêu cầu phân tích tư tưởng Đất nước của nhân dân trong đoạn trích Đất nước - trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.