đào tạo nghề

tin tức về đào tạo nghề mới nhất

Lực học trung bình có cơ hội học nghề y dược?
 

28/06/2020

Đào tạo nghề chăm sóc sức khỏe cho học sinh từ cấp THCS rất có tương lai. Nếu lực học trung bình, học sinh cần phải chăm chỉ hơn.