đánh bắt cá

tin tức về đánh bắt cá mới nhất

Cà kheo Nam Định
 

03/04/2022

Về thăm vùng biển Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng, Nam Định), mới biết ngư dân ở đây vẫn giữ thói quen đi cà kheo để đánh bắt cá.