đăng ký xe

tin tức về đăng ký xe mới nhất

Người dân cả nước sẽ được đăng ký xe qua mạng
 

27/07/2020

Hình thức đăng ký xe trực tuyến sẽ được thực hiện từ ngày 1/3/2021 trên toàn quốc.