dân tộc

tin tức về dân tộc mới nhất

Hà Nội: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
 

10/07/2020

Sáng 10/7, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.