Dân tộc miền núi

tin tức về Dân tộc miền núi mới nhất

Các dự án thành phần và số vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2030
 

29/05/2020

Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) được Chính phủ trình Quốc hội bao gồm những dự án thành phần và số vốn cụ thể.