đàm thị hệ

tin tức về đàm thị hệ mới nhất

Trưởng phòng 'mày tao' với dân bị đề nghị khiển trách: UBKT thị xã nói gì?
 

20/04/2019

Hội đồng kỷ luật thị xã Gia Nghĩa đề nghị kỷ luật bà Hệ bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, lãnh đạo UBKT của thị xã này cho hay, sẽ xem xét xử lý và tiếp tục đưa ra để xử lý thêm với trường hợp này.