đám cưới mùa lũ

tin tức về đám cưới mùa lũ mới nhất

Đám cưới xắn quần đẩy thuyền, lội nước đón dâu giữa lũ lụt xứ Huế
 

13/10/2020

Đám cưới đã được chuẩn bị xong đâu đấy và kế hoạch cũng lên sẵn sàng, bởi vậy, đôi trẻ ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn mặc bão lụt đưa nhau về chung một nhà