đám cưới cặp đôi trẻ

tin tức về đám cưới cặp đôi trẻ mới nhất

Đám cưới xắn quần đẩy thuyền, lội nước đón dâu giữa lũ lụt xứ Huế
 

13/10/2020

Đám cưới đã được chuẩn bị xong đâu đấy và kế hoạch cũng lên sẵn sàng, bởi vậy, đôi trẻ ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn mặc bão lụt đưa nhau về chung một nhà