đảm bảo an toàn thực phẩm

tin tức về đảm bảo an toàn thực phẩm mới nhất

TP.HCM nỗ lực với 'xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn'
 

29/08/2020

Với mục tiêu “Xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn” – Ban An toàn thực phẩm (ATTP) Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cách quản lý, xây dựng các chiến lược quản lý ATTP.