đắk rlấp

tin tức về đắk rlấp mới nhất

Kiến Thành nỗ lực tối đa hoàn thành xây dựng nông thôn mới
 

19/12/2019

Với sự chung tay tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới từ các cấp chính quyền địa phương và người dân. Đến nay, xã Kiến Thành (Đắk R’Lấp) cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.