Đắk Nông: Tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục để tinh giản biên chế

Theo kế hoạch về việc thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại các trường phổ thông công lập đến năm 2021, toàn tỉnh Đắk Nông sẽ giảm gần 40 trường học, trung tâm và hàng chục cán bộ quản lý.

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các trường phổ thông công lập nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh.

Theo đề án này, quy mô điểm trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn nhiều bất cập, không phù hợp như: Quy mô còn dàn trải, nhiều điểm trường lẻ có số lượng học sinh ít; bình quân học sinh trên lớp ở các cấp học còn thấp so với số lượng tối đa mà Điều lệ mỗi cấp học quy định; bố trí giáo viên mất cân đối giữa các môn học và giữa một số trường trong cùng cấp học…

Chính vì điều này, tỉnh Đắk Nông tiến hành thực hiện việc sắp xếp các điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc. Việc sắp xếp này được kỳ vọng sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Đắk Nông.

Cũng theo đề án này, toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 386 trường học. Trong đó cấp mầm non có 126 trường, 265 điểm trường lẻ; cấp tiểu học có 149 trường với 73 điểm trường lẻ; cấp trung học cơ sở có 79 trường, 5 điểm trường lẻ và cấp trung học phổ thông là 32 trường.

Từ năm 2019-2021, bên cạnh việc sắp xếp lại, tổ chức lại các trường học thì sẽ lên phương án bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dôi dư sau khi sắp xếp. Đây là công việc gắn với chủ trương tinh giản biên chế, đảm bảo việc dạy và học tại nhiều đơn vị.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, việc thực hiện đề án sát nhập trong năm 2019 đã được tiến hành và sẽ hoàn thành trước ngày 5/9. Trong năm học mới, tất cả 8 huyện, thị xã thực hiện đề án, trong đó 50 trường sẽ sáp nhập thành 25 trường, sát nhập hai trung tâm thuộc Sở và giải thể Trung tâm giáo dục học sinh trung học.

Trước đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2019.

HĐND tỉnh cũng đã phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế các hội có tính chất đặc thù năm 2019. Thực hiện Quyết định 67 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 227 ngày 18/2/2019 về việc chuyển đổi mô hình hoạt động đơn vị sự nghiệp để giảm biên chế theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Trên tinh thần đó, Sở Nội vụ đã rà soát, đề nghị UBND tỉnh tinh giản thêm được 8 trường hợp.

Trong quá trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính cũng áp dụng các quy định đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng danh mục vị trí, việc làm. Những nhiệm vụ mà cơ quan Nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện, hoặc thực hiện không có hiệu quả thì chuyển sang các tổ chức ngoài Nhà nước đảm nhận.

Việc sắp xếp, sáp nhập bảo đảm khoa học, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đúng quy định của Chính phủ theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, không để chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính các cấp. Cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện không vượt quá số lượng các phòng, ban, chi cục theo quy định và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Theo Sở Nội vụ Đắk Nông, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong đó, chú trọng đến cơ cấu đội ngũ lãnh đạo quản lý bảo đảm phù hợp, đúng tiêu chuẩn, số lượng theo quy định.

UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh quản lý biên chế, rà soát việc tăng giảm biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trước và sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ thực hiện đánh giá việc triển khai Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108 tại một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, bảo đảm tinh giản tối thiểu 10% biên chế đến năm 2021 theo quy định.

Ngoài ra, trong năm 2019, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án xác định vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức theo hướng hợp lý, khoa học, phù hợp với năng lực, trình độ, bảo đảm 80% trở lên công chức, viên chức được bố trí theo vị trí việc làm.

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh - Trần Huệ
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều