Đắk Nông: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội cho đồng bào DTTS

Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng tình trạng dân di cư tự do vẫn diễn biến phức tạp đã gây áp lực rất lớn đến công tác giảm nghèo bền vững tại tỉnh Đắk Nông.

Một buổi tập huấn cho cán bộ địa phương torng phòng trào xây dựng NTM

Theo thông tin từ Văn phòng điều phối và thực hiện chương trình nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, hằng năm tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giảm nghèo từ 2% trở lên.

Trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên.

Theo kết quả rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2017 (áp dụng cho năm 2018) toàn tỉnh có 25.144 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều với 112.150 khẩu (chiếm tỷ lệ 16,57% ) trên tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 2,63% so với kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Các chương trình an sinh xã hội trong những tháng cuối năm 2018 tiếp tục được các cơ quan, đơn vị và các địa phương thường xuyên quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 27/61 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 44,3%, không tăng so với năm 2017.

Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gặp phải một số khó khăn như: Người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm đa số.

Trong khi đó, trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều nơi, nhiều hộ gia đình chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh; đa số hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đặc biệt, tình trạng dân di cư tự do từ các nơi khác đến tỉnh Đắk Nông vẫn còn diễn ra phức tạp, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; điều kiện sống và phương thức sản xuất của đồng bào di cư gặp nhiều khó khăn và thường xuyên có sự di chuyển nơi sinh sống; vì vậy việc thực hiện các chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo còn hạn chế.

Tỷ lệ số xã và thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh còn cao gây khó khăn cho địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nhân - Sông Cài
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều