Đắk Nông: Tập huấn, đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/9, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông cho biết, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị tại Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông đã tổ chức tập huấn cho địa phương.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 02 lớp tập huấn với 145 người tham gia. Trong đó có 01 lớp cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện và 01 lớp cho các Hợp tác xã, tổ hợp tác và các trang trại trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới .

Nhìn chung, công tác đào tạo, tập huấn về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm triển khai thực hiện tương đối đảm bảo.

Tính đến tháng 9/2018, Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn để thực hiện Chương trình theo quy định của Trung ương.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh Đắk Nông đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt các nội dung như: Văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đánh giá, thẩm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; văn bản chỉ đạo tham mưu bảo lãnh mua xi măng trả chậm để thực hiện xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đặc thù; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương;…

Đến nay, các văn bản có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được ban hành đầy đủ; các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả, tháo gỡ được những vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nhân - Sông Cài
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều