Đắk Lắk: Nhiều giải pháp đẩy mạnh an toàn lao động

Năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện rất tốt về công tác ATVSLĐ từ các khâu. Tuy nhiên, để duy trì và thực hiện tốt công tác này, chính quyền các cấp và các đơn vị nghiệp vụ cũng như doanh nghiệp, người lao động cần phải nỗ lực hơn nữa.

Một buổi tập huấn an toàn cho người lao động

Nỗ lực nhiều giải pháp

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 1, năm 2017 tại Đắk Lắk bắt đầu từ ngày 01/5/2017 kết thúc ngày 31/5/2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” đã được tổ chức thành công nhờ sự nỗ lực của các cơ quan ban ngành trong tỉnh.

Nhìn chung, nhờ sự chỉ đạo, điều hành sát sao của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng như sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, tháng hành động về ATVSLĐ tại Đắk Lắk đã đạt được thành công theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, tháng hành động về ATVSLĐ đã thu hút và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và đông đảo người lao động. Do đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động trong việc thực thi các quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

Công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ đã được các Sở, ngành, quan tâm triển khai, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường công tác tự kiểm tra, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, chấn chỉnh những thiếu sót còn tồn đọng lâu nay trong công tác này. Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ cũng nâng cao ý thức, thường xuyên nhắc nhở người lao động tuân thủ các quy định về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ đã có ý thức hơn trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ.

Ngoài ra, thông qua việc tổ chức tháng hành động, ý thức của người sử dụng lao động và ngay cả người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ được nâng lên. Người sử dụng lao động đã chủ động, tích cực hơn trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp như thành lập các hội đồng bảo hộ lao động, các phòng, ban, cử cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm, tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để cải thiện điều kiện lao động; số lượng các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý về ATVSLĐ.

Hơn thế, nhiều hoạt động thiết thực về ATVSLĐ đã được củng cố và tăng cường như các hoạt động thông tin, huấn luyện về ATVSLĐ; các hoạt động rà soát, bổ sung nội qui, qui trình làm việc an toàn; các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra trong các doanh nghiệp nhằm phát hiện các nguy cơ, rủi ro mất an toàn lao động. Đặc biệt đã có nhiều phong trào, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động đã được phát động và nhân rộng thực hiện trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong dịp tổ chức Tháng hành động như phong trào “ Xanh, sạch, đẹp”; “Tháng An toàn lao động”; các cuộc thi, tọa đàm về ATVSLĐ;

Chính từ sự chuyển biến về ý thức, nhận thức đến những hành động cụ thể, thiết thực nêu trên, việc tổ chức Tháng hành động đã góp phần làm giảm tần suất TNLĐ, đặc biệt là trong một số lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ, rủi ro cao; các hoạt động huấn luyện, đo kiểm môi trường lao động và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động được người sử dụng lao động quan tâm, tổ chức ngày một tốt hơn.

Vẫn còn những khó khăn cần khắc phục

Người lao động cần được đảm bảo an toàn

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk, dù đã có nhiều thành công nhưng công tác ATVSLĐ tại tỉnh nhà vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn cần phải khắc phục.

Chẳng hạn như hoạt động hưởng ứng tháng hành động lần thứ 1, năm 2017 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ, các làng nghề, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Trong đó, công tác thông tin, tuyên tuyền tại một số địa phương, cơ sở sản, xuất kinh doanh tuy đã được quan tâm, đẩy mạnh hơn nhưng chủ yếu vẫn còn tập trung ở dịp tổ chức tháng hành động. Còn sau tháng hành động, việc này chưa được duy trì thường xuyên, liên tục, nên chưa đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Một số cơ sở sản, xuất kinh doanh không xây dựng Kế hoạch hằng năm về công tác ATVSLĐ, chỉ xây dựng một số nội dung trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, không có phương án phòng chống cháy nổ, chưa trang bị đầy đủ các thiết bị hút bụi, chống ẩm, đo đạc môi trường làm việc; không thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động…

Phần lớn cơ sở sản, xuất kinh doanh không thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các tổ đội sản xuất; chỉ mới huấn luyện chung về pháp luật ATVSLĐ cho người lao động, không huấn luyện các điều kiện, biện pháp làm việc an toàn đối với từng nghề, từng công việc cụ thể.

Công tác ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đi vào chiều sâu, người sử dụng lao động ít quan tâm hoặc quan tâm chưa đúng mức nên điều kiện lao động chưa được cải thiện, việc ngăn ngừa được tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn hạn chế.

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra cho thấy, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vì chạy theo lợi nhuận nên không quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo hộ lao động, cũng như chưa dành thời gian cho công tác huấn luyện ATVSLĐ; không thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách bảo đảm ATVSLĐ, sức khỏe cho người lao động (NLĐ).

Trong khi người sử dụng lao động thiếu ý thức trách nhiệm, thì đại đa số NLĐ chưa nhận thức đầy đủ về ATVSLĐ nên còn chủ quan, chưa thực hiện đúng quy định về ATVSLĐ, kỹ thuật, quy trình vận hành máy móc trong quá trình lao động, sản xuất. Một số lao động do kinh tế khó khăn, vì cuộc sống mưu sinh vẫn chấp nhận làm việc trong môi trường độc hại, thiếu an toàn. Đây là những nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, do đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ mỏng nên quản lý công tác này chưa chặt chẽ, toàn diện. Nhiều doanh nghiệp có báo cáo nhưng mang tính đối phó, chậm so với thời gian quy định nên ảnh hưởng đến công tác quản lý của ngành chức năng.

Năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện rất tốt về công tác ATVSLĐ từ các khâu. Tuy nhiên, để duy trì và thực hiện tốt công tác này, chính quyền các cấp và các đơn vị nghiệp vụ cũng như doanh nghiệp, người lao động phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những khó khăn tồn đọng.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nhân-Hải Dương
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều