đại tây dương

tin tức về đại tây dương mới nhất

Người đàn ông 61 tuổi lên kế hoạch chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương
 

29/04/2022

Peter Harley 61 tuổi chuẩn bị thực hiện cuộc hành trình kỳ tích, một mình chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương, đi từ Mỹ đến Pháp.