đại sứ quán mỹ

tin tức về đại sứ quán mỹ mới nhất

Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đã đóng cửa, quốc kỳ bị kéo xuống
 

27/07/2020

Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô của Trung Quốc đã đóng cửa vào sáng nay và quốc kỳ Mỹ cũng đã bị kéo xuống.