đại sứ gareth ward

tin tức về đại sứ gareth ward mới nhất

Đại sứ Anh: “Chúng ta rất may mắn khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam”
 

31/03/2020

“Không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam, và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức ngăn chặn đại dịch', đây là những chia sẻ của Đại sứ Anh, ông Gareth Ward.