Đồng Nai thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6

Đồng Nai thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6

Sáng 26/10, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và triển khai quán triệt các thông báo, kết luận, quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.