đại học ở TP.HCM

tin tức về đại học ở TP.HCM mới nhất

Thêm 5 đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh
 

02/12/2020

ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)…đã cho sinh viên nghỉ học để chủ động phòng dịch bệnh.