Đắc Nông tích cực giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Đắc Nông cho biết, trong năm 2017 địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

UBND tỉnh Đắc Nông cho biết, trong năm 2017 địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo phong trào thi đua rộng khắp và đã huy động hơn 10.800 tỷ đồng từ các nguồn khác nhau phục vụ công tác đầu tư xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, bình quân mỗi xã đạt 11,57 tiêu chí về nông thôn mới, tăng 0,54 tiêu chí/xã so năm 2016, toàn tỉnh đã có năm xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm xã đang hoàn thiện các thủ tục để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2018, tỉnh Ðắc Nông phấn đấu số tiêu chí bình quân đạt từ 12,5 tiêu chí/xã trở lên.

Năm 2018, tỉnh Ðắc Nông phấn đấu số tiêu chí bình quân đạt từ 12,5 tiêu chí/xã trở lên và có thêm bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ðể thực hiện, tỉnh tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các cây trồng chủ lực, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng quan tâm hoàn thiện các tiêu chí về y tế và môi trường, như nâng cao tỷ lệ người dân được cấp nước hợp vệ sinh, xử lý nước thải ở khu dân cư...

Bên cạnh công tác xây dựng nông thôn mới, Đắc Nông cũng thường xuyên quan tâm tới các hộ nghèo với các Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững... Trước đó, tỉnh cũng đề xuất với các cơ quan Trung ương nghiên cứu, ban hành cơ chế đặc thù đối với các xã vùng biên giới trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; tăng hỗ trợ vốn cho địa phương, bố trí vốn sớm để tỉnh chủ động triển khai có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch đã đề ra hằng năm…

 

Nam Phương
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều