Đà Nẵng kiến nghị TƯ xem xét chỉ tiêu giao thu và điều tiết ngân sách

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị xem xét lại dự toán 2017 và tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng của Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có Tờ trình số 8754/TTr-UBND (ngày 24/10) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế kiến nghị xem xét lại dự toán 2017 và tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng của TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng kiến nghị TƯ xem xét chỉ tiêu giao thu và điều tiết ngân sách - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiến nghị TƯ xem xét lại dự toán 2017 và tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng của Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Về thu ngân sách, theo ông Huỳnh Đức Thơ, dự kiến số giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 cho TP Đà Nẵng là 18.045 tỷ đồng; tổng thu nội địa trong cân đối (không kể thu tiền sử dụng đất, thu lợi nhuận chênh lệch và thu từ xổ số) là 15.801 tỷ đồng; so với khả năng thực hiện năm 2016 của TP có thể đạt được là 12.279 tỷ đồng thì tăng 28,68%.

Trong đó, lĩnh vực công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh là 4.457 tỷ đồng (không bao gồm môn bài, thu phạt của cơ quan thuế chuyển sang thu khác ngân sách), so với số ước thực hiện năm 2016 là 3.150 tỷ đồng (đã loại trừ môn bài, thu phạt của cơ quan thuế) thì bằng 141,5%.

Thực tế số thu đến hết tháng 9/2016 đối với lĩnh vực này là 2.428 tỷ đồng, ước tính khả năng thực hiện năm 2016 khoảng 3.200 – 3.300 tỷ đồng (bao gồm thu môn bài, thu phạt của cơ quan thuế). Bên cạnh đó, tỷ lệ các năm như sau: 2014/2013: 103,3%; 2015/2014: 122,9%; dự kiến 2016/2015 cũng chỉ đạt 122,3%. Tốc độ tăng thu bình quân 2011 – 2015 chỉ là 16,1%/năm.

Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đề nghị xem xét lại dự toán thu lĩnh vực công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh năm 2017 của TP với mức 4.000 tỷ đồng (không bao gồm môn bài, thu phạt của cơ quan thuế), bằng 127% so với ước thực hiện 2016 (4.000/3.150) là phù hợp với khả năng phấn đấu của địa phương và tỷ lệ tăng thu đúng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về chi đầu tư phát triển, ông Huỳnh Đức Thơ cho hay, theo thông báo của Bộ KH-ĐT, nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định 40/2015/QĐ-TTg của TP Đà Nẵng 5 năm (phân bổ 90%) là 8.400,719 tỷ đồng, trong đó năm 2016 là 1.944,5 tỷ, như vậy 4 năm còn lại (2017 - 2020) là 6.456,219 tỷ, bình quân 1.614 tỷ/năm, chỉ bằng 83% của năm 2016. Trong khi theo quy định tại Quyết định 40/2015/QĐ-TTg thì nguồn vốn này của TP năm 2017 sẽ tăng 10% so với kế hoạch vốn đã giao năm 2016 là 2.200 tỷ đồng.

Mặt khác, theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg, các số liệu để phục vụ tính toán đều lấy từ các năm trước nên đến nay không còn phù hợp, như: dân số trung bình, số người dân tộc thiểu số theo số năm 2014; thu nội địa theo số giao dự toán năm 2015; tỷ lệ điều tiết theo thời kỳ ổn định 2011 - 2015. Từ đó tính toán ra tổng vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí và tổng vốn đầu tư năm 2017 (tăng 10% so với năm 2016) của TP là rất thấp. Đặc biệt, vốn đầu tư năm 2017 là căn cứ để xác định tỷ lệ điều tiết giai đoạn 2017 - 2020 là không hợp lý, nhất là TƯ dự kiến số thu NSNN năm 2017 của địa phương khá cao.

Bên cạnh đó, thu tiền sử dụng đất của Đà Nẵng để đầu tư cho các công trình những năm trước rất lớn, từ 3.200 - 4.700 tỷ đồng; tuy nhiên cơ cấu nguồn thu này trong thời gian đến sẽ giảm mạnh do quỹ đất ngày càng thu hẹp (dự kiến trong giai đoạn đến cơ cấu nguồn thu này chỉ chiếm 12-14% trong tổng thu nội địa).

Từ đó dẫn đến tổng vốn đầu tư trong cân đối của ngân sách TP năm 2017 và các năm đến sẽ giảm mạnh (nếu không chuyển dịch nguồn vốn đầu tư từ khai thác quỹ đất sang nguồn thu thuế khác), trong khi nhu cầu đầu tư của TP các năm đến rất lớn, bình quân mỗi năm của giai đoạn 2017 - 2020 là 7.250 tỷ đồng (bình quân mỗi năm của giai đoạn 2011 - 2016 khoảng 5.863 tỷ đồng).

Để đảm bảo tỷ lệ điều tiết phù hợp với nguồn thu và nhiệm vụ chi, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khi thẩm tra dự toán chi NSNN năm 2017, ngoài các tiêu chí phân bổ theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cần quan tâm, xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư cho Đà Nẵng năm 2017 là 3.300 tỷ đồng để TP có đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận 75/KL-TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của TP.

Về tỷ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng 2017 – 2020, ông Huỳnh Đức Thơ cho hay, theo số liệu dự toán 2017 đang trình Quốc hội thì Đà Nẵng là một trong 16 tỉnh, thành tự cân đối ngân sách trong giai đoạn 2017 - 2020 với tỷ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng đang trình Quốc hội xem xét là 68%. So với tỷ lệ điều tiết giai đoạn 2011 - 2016 (85%) thì tỷ lệ điều tiết của Đà Nẵng đã giảm 17%.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Bộ Tài chính TƯ xem xét điều chỉnh giảm dự toán thu, phân bổ tăng dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tập trung, từ đó xem xét, quyết định tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương hưởng của Đà Nẵng khoảng 80% (giảm 5% so với giai đoạn 2011 – 2016).

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều