Đà Nẵng: Chấn chỉnh kỷ luật cán bộ, hành chính trước và sau Tết

Ngày 19/01, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bản 261/UBND-SNV gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức (CCVC) vắng mặt tại nơi làm việc vào những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhất là CCVC trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để xảy ra tình trạng CCVC vắng mặt tại nơi làm việc vào những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Ảnh: HC)

Trường hợp CCVC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí CCVC thay thế, tránh tình trạng không có CCVC tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, công dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở CCVC giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ của tổ chức, công dân đúng thời gian quy định. Nghiên cứu giải pháp để giảm thấp nhất hồ sơ trả lại cho tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Việc giải quyết hồ sơ phải đảm bảo chính xác, tránh trường hợp hồ sơ trả thực tế cho người dân và doanh nghiệp trễ hạn nhưng về mặt hình thức thủ tục trên giấy hẹn vẫn đảm bảo thời hạn. Trường hợp vướng mắc phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền, không được “ngâm” hồ sơ, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; nếu để xảy ra vị phạm thì Thủ tưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ TP Đà Nẵng được Chủ tịch UBND TP giao tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, phường, xã; báo cáo Chủ tịch UBND TP các vi phạm để xem xét, xử lý.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong năm 2018, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND TP, UBND TP và Chủ tịch UBND TP giao còn chậm; việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và người dân chưa kịp thời; tình trạng hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục; việc hướng dẫn của một số CCVC chưa tận tình; người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều